24.3.2017

Jak se k nám přihlásit

Přijímáme nové děti od března 2024.

Pro školní rok 2023/2024 máme ještě několik volných míst. Nabízíme jedinečnou možnost adaptace v nejpřívětivějším období roku během jarních měsíců. V případě zájmu o docházku do školky prosím nejdříve vyplňte online formulář Dotazník pro zájemce nebo se nám ozvěte na skolka@asociaceampi.cz.

Zájemcům o docházku v naší školce nabízíme možnost nahlédnutí v podobě společně stráveného dopoledne. 

Budeme se na vás těšit.

 

Zápis na školní rok 2024/2025

proběhne v pondělí 13. května 2024 od 14 do 17 hodin v zázemí naší školky v komunitním prostoru Kuchyňka (vstup z Květinářské ulice). 

Dokumentace k zápisu: 

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
  • Evidenční list dítěte s potvrzením od pediatra (netýká se dětí v povinném posledním roce předškolního vzdělávání)
  • Rodný list dítěte (u cizinců mimo EU potvrzení o dlouhodobém pobytu)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas, u cizinců mimo EU potvrzení o dlouhodobém pobytu)

Kritéria k přijetí do naší LMŠ: 

Kritéria  Specifikace  Body 
Věk dítěte v době nástupu do LMŠ  5-6 let  – narozen/a do 31.8. 2019

4 roky – narozen/a do 31.8. 2020

3 roky – narozen/a do 31.8. 2021

2 roky – narozen/a do 31.12. 2021

2 roky – narozen/a do 31.8. 2022

12

10

8

6

2

Individuální situace dítěte sourozenec dítěte navštěvuje/navštěvoval LMŠ 5
Soulad se ŠVP  Dítě je adaptováno v komunitě LMŠ a dobře v prostředí LMŠ reaguje, jeho výchova probíhá v souladu s pedagogickým konceptem Zahradní školky Kuchyňka (komunitní charakter MŠ, filozofie lesních mateřských škol, zdravý životní styl).  max. 10
Specifická situace rodiny ke kritériu bude přihlédnuto v případě rovnosti bodů 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. V případě shody rozhodne losování za přítomnosti ředitelky školy, zástupce zřizovatele a s možností účasti zákonných zástupců. O losování bude proveden zápis. 

Dokumenty k zápisu:

Směrnice k zápisu 2024

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list dítěte