23.3.2017

Vzdělávací koncepce

Ideově vycházíme předně z místa  samotného  a našeho zájmu o ekologické zemědělství, ve kterém se snoubí zájem o přírodu, chápání ekosystémových souvislostí s účelným zemědělským (pěstování zeleniny, ovoce, chov včel, atd.) i mimozemědělským (divočina, mokřad / jezírko, zídky apod.) využitím zahrady.

V pedagogice vycházíme z bytelných základů a metod waldorfské pedagogiky a držíme se standartů Asociace lesních mateřských škol.  Ale to nejpodstatnější zůstává: příroda, tedy zahrada v proměnách počasí a ročním období bude učitelkou nejen dětí, ale i jejich dospělých průvodců, kteří “pouze ukazují na měsíc”, tj. inspirují k vlastnímu zkoumání, radí, jak se domluvit, čeho se vyvarovat.

V pedagogické koncepci uplatňujeme převážně individuální přístup k dítěti a jeho potřebám. Role pedagoga je role průvodce.

Poskytujeme láskyplné prostředí a bezpečný prostor pro učení prožitkem. Podporujeme přirozený pohyb dětí v přírodě, spontánní aktivní učení všemi smysly – pozorováním, experimentováním, zážitky a hrou.  Podporujeme rozvoj sociálních kompetencí – vzájemnou spolupráci, dohodu, respekt, empatii, pomoc, poznávání vlastních hranic a potřeb respektujícím přístupem.

Rytmus dne je postaven na pravidelných činnostech, navazujících na roční období, místo zahrady a jejího okolí. Je inspirován waldorfskou pedagogikou a lidovými tradicemi. Součástí dne je i vyprávění příběhů a pohádek, zpěv, tanec, divadlo, ruční práce s přírodními materiály, povzbuzující představivost a neorganizovaná hra.